Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- Προς Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κύμης – Αλιβερίου

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Παρακαλείσθε όπως  προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών( αριθ. αποφ. 210/2014), που θα γίνει στις 29 Δεκεμβρίου 2017,  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18:00 προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

  1. 1. Έγκριση αύξησης ετήσιας τακτικής επιχορήγησης για την κάλυψη των αναγκών του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού».
  2. 2. Τροποποίηση Συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού» ως προς τα άρθρα 4 και 7.
  3. 3. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις Τ.Κ. Κοσκίνων».
  4. 4. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Κύμης».
  5. 5. Έγκριση 6ο τακτοποιητικού  ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Δ Αλιβερίου».
  6. 6. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδοστρωμάτων Αλιβερίου».
  7. 7. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου: «Βελτιώσεις οδοστρωμάτων Κύμης».
  8. 8. Αποδέσμευση –Ανατροπή των απλήρωτων δεσμεύσεων πιστώσεων του Δήμου οικ. έτους 2017.
  9. 9. Έγκριση αναπλήρωσης υπαλλήλων.

10. Έγκριση των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/16.

11. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών

12. Αποδοχή ποσού 12.000 από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

13. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου  στην δημιουργία Αυτοδιοικητικού Δικτύου Στήριξης του Παλαιστινιακού Ζητήματος.

Ο  Πρόεδρος

Μπενάκης Ιωάννης