Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- Προς Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κύμης – Αλιβερίου

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Παρακαλείσθε όπως  προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών( αριθ. αποφ. 210/2014), που θα γίνει στις 12 Ιανουαρίου 2018,  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18:30 προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της υπ΄αριθ. 1/2018 μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση 1ο Δημοτικού Σχολείου Κύμης».

2. Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου: «Αποκατάσταση 1ο Δημοτικού Σχολείου Κύμης».

3. Έγκριση μεταστέγασης  Ειδικού Δημοτικού  Σχολείου Αλιβερίου.

4. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων Προμηθειών   αποτελούμενες από 3 μέλη, υπαλλήλους του Δήμου

α)  Για τις Διοικητικές-Οικονομικές  Υπηρεσίες.

β)  Για τις Τεχνικές Υπηρεσίες

γ)  Για τις Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

5. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων Υπηρεσιών αποτελούμενες από 3 μέλη , υπαλλήλους του Δήμου.

α) Για τις Διοικητικές – Οικονομικές  Υπηρεσίες.

β) Για τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

γ) Για τις Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

6. Συγκρότηση της  Επιτροπής «Εκτίμησης Ακινήτων και Κινητών για την Εκμίσθωση, Εκποίηση, Ανταλλαγή , Αγορά και Μίσθωση Κινητών και Ακινήτων για το έτος 2018 ( αρθρ. 186,190,191,και 192 του Ν. 3463/2006 του ΔΚΚ και άρθρο 7 του Π.Δ. 270/1981)».

7. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας  Δημοπρασιών «Mίσθωσης -  Εκμίσθωση- Εκποίησης-Αγοράς  Κινητών και Ακινήτων» για το έτος 2018 ( άρθρο 1 του Π.Δ.270/1981).

8. Ορισμός μελών της Επιτροπής Σφράγισης – Αποσφράγισης καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

9. Ορισμός επιτροπής παραλαβής καλής εκτέλεσης έργων ( ΠΔ 171/87   αρθρ.15) για το έτος 2018.

10. Περί ορισμού δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός  φορολογούμενου δημότη, για την Συμβιβαστική Επιτροπή Επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2018.

11. Έγκριση της υπ΄αριθ. 198/2017 απόφασης της ΔΕΥΑΚΑ περί «Τροποποίησης Ο.Ε.Υ»

Ο  Πρόεδρος
Μπενάκης Ιωάννης