Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Αλιβερίου, που θα γίνει στις 15 Ιανουαρίου 2018 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 12:30 μμ, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. 1. Έγκριση ή μη πρακτικού προμήθειας καυσίμων, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου και των Σχολικών Επιτροπών στις Δ.Ε Κύμης-Κονιστρών.
  2. 2. Έγκριση ή μη πρακτικού ανακήρυξης οριστικού αναδόχου για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου.
  3. 3. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Δ.Κ Αλιβερίου» και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη.
  4. 4. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή W.C ΑΜΕΑ και διαμόρφωση εσωτερικών –εξωτερικών χώρων Κέντρου Υγείας Αλιβερίου» και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη.
  5. 5. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου:

« Τσιμεντοστρώσεις –ασφαλτοστρώσεις Τ.Κ Ζαράκων» και ανακήρυξη   προσωρινού μειοδότη.

  1. 6. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών έργων, προμηθειών, εργασιών, παροχής υπηρεσιών και μεταφορών.
  2. 7. Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμών έργων, προμηθειών, εργασιών, παροχής υπηρεσιών και μεταφορών.

Ο Πρόεδρος

Μπουραντάς Αθανάσιος