Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Ανακύκλωση

Η ανακύκλωση, η επανεισαγωγή στην παραγωγική διαδικασία υλικών που θεωρούνται απορρίμματα, αποτελεί σημαντικό παράγοντα ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων.

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, το χαρτί, το γυαλί, το αλουμίνιο, το πλαστικό κ.λ.π. μπορούν να ανακτηθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν και να μειώσουν παράλληλα τον όγκο των σκουπιδιών ακόμα και στο 1/3 του σημερινού τους όγκου.

Η οικιακή κομποστοποίηση  μπορεί να αναπτυχθεί, ενώ παράλληλα ανιχνεύονται οι δυνατότητες παρέμβασης για τοξικά υλικά, ληγμένα φάρμακα κ.λ.π.

Όλα αυτά σημαίνουν σημαντική εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας και παράλληλα απόρριψη στον ΧΥΤΥ μικρού όγκου σκουπιδιών.

Η συμμετοχή των δημοτών στη διαδικασία της ανακύκλωσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας, είναι ζήτημα παιδείας , στοιχείο πολιτισμού και βοηθά στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης.

Η Δημοτική Αρχή θεωρεί πλέον πολύ σημαντικό το θέμα της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.  Ήδη έχει ξεκινήσει την προετοιμασία για την καλύτερη εφαρμογή της στον ευρύτερο Δήμο μας.

Σχεδιάζονται συσκέψεις-ημερίδες-συζητήσεις με τους δημότες και διαρκής ενημέρωσή τους με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.

Η εκπαιδευτική κοινότητα (δάσκαλοι-καθηγητές-μαθητές) με τους φορείς τους και οι Σύλλογοι Γονέων έχουν προτεραιότητα στην ενημέρωση και την ενεργό συμμετοχή σ΄αυτήν την προσπάθεια.

Παράλληλα σχεδιάζεται η κατάλληλη τοποθέτηση των κάδων ανακύκλωσης και ο τρόπος μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, ώστε να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο κόστος.

Η  νέα Δημοτική Αρχή Κύμης-Αλιβερίου ευελπιστεί να εκπλήξει θετικά τους δημότες με την εφαρμογή της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,  η οποία θα έχει επιτυχία εάν αγκαλιαστεί από το σύνολο των δημοτών.

Η διαχείριση της καθημερινότητας και η καλύτερη ποιότητα ζωής  είναι υπόθεση όλων και υποχρέωση του Δήμου να βελτιώσει  σημαντικά την κατάσταση.

Η ανακύκλωση (είναι η επεξεργασία υλικών που αν και τα προορίζαμε για απορρίμματα, διατηρούν μέρος της αξίας τους και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ωφελώντας το περιβάλλον και την οικονομία) είναι δείγμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης, είναι πράξη ευθύνης για όλους. Με την ανακύκλωση υλικών, συνεισφέρουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας και επενδύουμε σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας.

Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου βαδίζοντας στα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών δήμων, ξεκινά δυναμικά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης από χρησιμοποιημένα υλικά όπως: μπαταρίες, χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, γυαλί, με στόχο την μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής καθώς και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Η ανακύκλωση είναι η επεξεργασία υλικών, ιδιαίτερα απορριμμάτων, σε νέα προϊόντα. Η ανακύκλωση μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και τη χρήση ενέργειας και ως εκ τούτου τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει αλλάξει αρκετά τη σύσταση των σκουπιδιών που παράγουμε καθημερινά, ενώ έχει αυξηθεί κατά πολύ το ποσοστό των συσκευασιών που καταλήγουν στα απορρίμματα. Η παραγωγή αποβλήτων συσκευασιών αποτελεί σημαντική μορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγματική ή εν δυνάμει σπατάλη φυσικών πόρων, που πρέπει με κάθε μέσο να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό.

Σύμφωνα με τον Νόμο 2939/01, προβλέπεται η κατάρτιση εξαετών συμβάσεων συνεργασίας μεταξύ της Ε.Ε.Α.Α. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) και των Ο.Τ.Α., οι οποίες σκοπό έχουν να χρηματοδοτηθεί το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Οφέλη ανακύκλωσης

Η μείωση της ρύπανσης από τα απορρίμματα είναι απαραίτητη και συνίσταται στη ελάττωση του όγκου των απορριμμάτων της χωματερής σε ποσοστό 50% και στην περιβαλλοντικά φιλική επεξεργασία και διάθεσή τους. Η ταφή των απορριμμάτων δεν αποτελεί πλέον πανάκεια λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των κινδύνων ρύπανσης των εδαφών και του υδροφόρου ορίζοντα. Η μόνη λύση είναι η ευρεία ανακύκλωση των απορριμμάτων. Με την ανακύκλωση γίνεται εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.

Ενδεικτικά, η συλλογή και η επαναχρησιμοποίηση ενός τόνου ανακυκλώσιμου αλουμινίου ισοδυναμεί με εξοικονόμηση 50 τόνων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ενώ η ανακύκλωση 1 τόνου χαρτιού σώζει 17 δέντρα. Τα οφέλη της ανακύκλωσης δεν περιορίζονται μόνο στο περιβάλλον αλλά αφορούν και στους δημότες. Η βιομηχανία ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων είναι από τους πλέον αναπτυσσόμενους κλάδους. Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και γίνεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων, επομένως επέρχεται οικονομική ανάπτυξη.

Ανακυκλώσιμα Υλικά

Τα υλικά που ανακυκλώνονται είναι τα εξής:

 • Χαρτί, π.χ. εφημερίδες και περιοδικά
 • Χάρτινες συσκευασίες, π.χ. χαρτόκουτα
 • Γυαλί, γυάλινες συσκευασίες, π.χ. γυάλινες φιάλες
 • Μεταλλικοί περιέκτες, π.χ. κονσέρβες, αλουμινένια κουτάκια
 • Όλα τα πλαστικά δοχεία και οι πλαστικές συσκευασίες, π.χ. σακούλες
 • Ειδικά απορρίμματα όπως μπαταρίες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

ΟΙΚΙΑΚΗ   ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Τι είναι;

Κομποστοποίηση είναι η φυσική διαδικασία κατά την οποία τα στερεά κυρίως οργανικής σύστασης  απορρίμματα της καθημερινής ανθρώπινης δραστηριότητας  (φρούτα, λαχανικά, φύλλα, προϊόντα κλαδέματος κ.α.) μετατρέπονται σε ένα θρεπτικό  μίγμα, πλούσιο σε οργανική ουσία (κομποστ), που λειτουργεί ως βελτιωτικό του εδάφους και σαν πολύ καλο  φυσικό λίπασμα.

Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει πολύ εύκολα στον κήπο με τη χρήση ενός απλού κάδου κομποστοποίησης.

Τα οργανικά οικιακά απόβλητα αποτελούν σήμερα περίπου το 40-60% του συνόλου των αποβλήτων που παράγουμε στο σπίτι μας. Από αυτά το 70% περίπου είναι κομποστοποιήσιμα. Αυτό σημαίνει ότι κάνοντας κομποστοποίηση μπορούμε να μειώσουμε το σύνολο των οικιακών αποβλήτων μας κατά 35% περίπου.

Κάνοντας κομποστοποίηση μειώνουμε τα σκουπίδια που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ.

Αυτό έχει πολλαπλά οφέλη:

 • Μειώνονται οι συνολικές ποσότητες αποβλήτων που στέλνει ο Δήμος μας στο χώρο απόθεσης.
 • Επιμηκύνεται σημαντικά ο χρόνος ζωής των χώρων απόθεσης, αφού έτσι δέχονται πολύ  λιγότερα απόβλητα
 • Προστατεύουμε τον πλανήτη από το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Τα οργανικά απόβλητα στους ΧΥΤΑ θάβονται και αποικοδομούνται κάτω από συνθήκες έλλειψης οξυγόνου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων μεθανίου (CH4), μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και σε λιγότερες ποσότητες υδρόθειο (H2S) κ.α.. Τα αέρια αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και συνεπώς για την αλλαγή του κλίματος στη Γη, με τις γνωστές για όλους καταστρεπτικές συνέπειες.

Πως γίνεται και πως ελέγχουμε την κομποστοποίηση

Τα βακτήρια, οι μύκητες και άλλα μικρόβια είναι οι ‘εργάτες’ της κομποστοποίησης. Αυτοί, υποβοηθούνται κι από πολλούς άλλους μεγαλύτερους οργανισμούς. Κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης, αυτά τα μικρόβια παράγουν διοξείδιο του άνθρακα (CO2), θερμότητα και νερό καθώς αποικοδομούν τα οργανικά υλικά του σωρού. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το ΚΟΜΠΟΣΤ (πλούσιο, σκούρο, θριφτό και άοσμο), τέλειο λίπασμα για τον κήπο σας.

Για την αποτελεσματική κομποστοποίηση χρειάζεται:

1. Σωστό μίγμα με σωστές αναλογίες

ΕΝΑ μέρος ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ υλικά προς ΤΡΙΑ μέρη ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ,

όσο το  δυνατόν καλύτερα ανακατεμένα μεταξύ τους

Καφέ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Φύλλα, Φλούδες κορμών, Άχυρα, Πριονίδια, Χαρτί κουζίνας, Χαρτοπετσέτες, , Στέλεχος καλαμποκιού Υπολείμματα καφέ κ.α.

Πράσινα ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Γκαζόν, Κλαδέματα, Φρούτα και λαχανικά, Φλούδες λαχανικών και   φρούτων, Οικιακά φυτά Κοπριά [από αγελάδες, άλογα, κότες ή κουνέλια] κ.α.

ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ:

Κόκαλα, Απορρίμματα σκύλων/γατών, Λάδια, Λίπη, Λιπαρές ουσίες, Υπολείμματα από κρέατα/ψάρια, Γαλακτοκομικά, Σπόρους ζιζανίων, Άρρωστα φυτά

ΣΗΜ:(Αν τα καφέ υλικά  δεν ανακατευτούν  με πράσινα καθυστερεί ο χρόνος  αποικοδόμησης).

2. Σωστός αερισμός

(Δεν θέλουμε η διαδικασία να γίνεται χωρίς καλό αερισμό, γιατί έτσι καθυστερεί και δημιουργούνται δυσάρεστες οσμές…)

Η  αερόβια κομποστοποίηση γίνεται όταν ο σωρός έχει αρκετό οξυγόνο. Κατά τη διαδικασία, τα μικρόβια χρησιμοποιούν το οξυγόνο μέσα στο σωρό και ο αερισμός είναι απαραίτητος. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι με τη χρήση σχετικά ογκωδών υλικών μέσα στο σωρό. Αυτά τα υλικά, όπως κλαδάκια, πριονίδι και άχυρα, δίνουν στο σωρό μια πορώδη δομή η οποία επιτρέπει στον αέρα να κυκλοφορεί. Η συμπίεση ή η υπερβολική υγρασία αποτρέπουν την ελεύθερη ροή του αέρα μέσα στο σωρό. Η συμπίεση προκύπτει όταν χρησιμοποιούνται πολύ ψιλοκομμένα υλικά, ή όταν ο σωρός είναι πολύ μεγάλος.

3. Σωστή υγρασία

Η  υγρασία στο σωρό  του compost είναι πολύ  σημαντική. Οι μικροοργανισμοί  μπορούν να αποσυνθέσουν  μόνο υγρά υλικά. Αν αυτά είναι  ξερά, οι μικροοργανισμοί  πέφτουν σε αδράνεια  και η κομποστοποίηση  επιβραδύνεται σημαντικά. Αν τα υλικά  είναι πολύ υγρά, χάνονται οι θρεπτικές  για τους μικροοργανισμούς  ουσίες, ο αερισμός  περιορίζεται, παράγονται  δυσάρεστες οσμές  και τέλος η  όλη διαδικασία  της κομποστοποίησης  επιβραδύνεται.

Τα υλικά του σωρού πρέπει να δίνουν την αίσθηση ότι είναι μουσκεμένα. Το «τεστ του στυψίματος» είναι ένας εύκολος τρόπος για να κρίνετε αν είναι καλή η υγρασία του compost σας. Σφίξτε δυνατά μια χούφτα υλικά – μια με δύο σταγόνες υγρού πρέπει να στάξουν. Αν το σφίξιμο είναι σα να στύβετε ένα σφουγγάρι και τρέξει αρκετό υγρό, τότε ο σωρός έχει πολύ υγρασία.

Ανάμιξη  και ανακάτεμα  του σωρού  επιτρέπει το σωστό  αερισμό. Η προσθήκη  ξερών υλικών όπως  φύλλα, πριονίδι κ.α. βοηθάει σημαντικά  στη μείωση της  υγρασίας του σωρού. Αν η χούφτα  υλικών που πήρατε  διαλύεται και  δίνει την αίσθηση  ξερού χώματος, τότε  είναι πολύ ξερό. Καταβρέξτε το  σωρό με νερό. Ελέγξτε  μετά από 24 ώρες  για να δείτε  αν χρειάζεται  και πάλι κατάβρεγμα.

4. Σωστό μέγεθος υλικών

Όχι πολύ ψιλοτεμαχισμένα υλικά για να διευκολύνετ ο αερισμός του κομπόστ.

Πόσος χρόνος χρειάζεται;

Συνήθως, μια παρτίδα υλικών που θα οδηγηθεί σε έναν κάδο κομποστοποίησης και στη συνέχεια δε θα προστεθούν άλλα υλικά, ωριμάζει μέσα σε 3-4 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι αν χρησιμοποιούμε τον κάδο καθημερινά, σε 3-4 μήνες θα έχουμε ένα μίγμα ώριμου κομπόστ και υλικών που βρίσκονται σε όλα τα ενδιάμεσα στάδια κομποστοποίησης. Ξεχωρίζουμε το ώριμο κομπόστ κοσκινίζοντας το υλικό του κάδου

Υπάρχουν προβλήματα στην κομποστοποίηση;

Το πιο σημαντικό πρόβλημα της κομποστοποίησης είναι ότι… δεν την κάνουμε πράξη!  Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η κομποστοποίηση σε οικιακό αλλά και σε δημοτικό / κοινοτικό επίπεδο έχει προχωρήσει εδώ και χρόνια. Είναι, με λίγα λόγια, δοκιμασμένη μέθοδος διαχείρισης των αποβλήτων που θα λέγαμε ότι επιβάλλεται πλέον να γίνει θεσμός και στην Ελλάδα, δεδομένου του υψηλού ποσοστού οργανικών στα απόβλητά μας, εξαιτίας της μεσογειακής διατροφής μας.

Απαντήσεις σε συνηθισμένα ερωτήματα!

Να μερικές απαντήσεις σε  ερωτήματα που μπορούν  να βοηθήσουν στη διάδοση του εγχειρήματος….

 • Πόσο εύκολα μπορώ να προμηθευτώ κάδο κομποστοποίησης;

Σήμερα και στην Ελληνική Αγορά (καταστήματα αγροτικών ειδών, κήπου, φυτώρια) κυκλοφορεί μια σχετικά ικανοποιητική γκάμα κάδων κομποστοποίησης , όπου μπορεί να επιλέξει κανείς με βάση το μέγεθος, την ποιότητα των υλικών κατασκευής, τα εξαρτήματα που θα διαθέτει, την τιμή κ.λ.π.  (Οι τιμές κυμαίνονται από 30-150€ περίπου)

 • Πόσο  χώρο θα χρειαστώ;

Ο  χώρος που καταλαμβάνει  ένας κάδος κομποστοποίησης  είναι περίπου 1 κυβικό μέτρο (αν προκειται για μπαλκονια, υπαρχει  η δυνατοτητα χρησιμοποιησης μικροτερου ογκου…). Αν όμως θελήσουμε  να κάνουμε κομποστοποίηση  χωρίς κάδο, τότε  ο σωρός πρέπει  να είναι αρκετά  μεγάλος για να  κρατάει τη θερμότητα  που παράγει, αλλά  και αρκετά μικρός  έτσι ώστε ο  αερισμός του να  γίνεται σωστά

 • Θα μυρίζει ο κάδος μου ή ο σωρός μου;

Αν  ο σωρός ή ο  κάδος φροντίζεται  σύμφωνα με τους  κανόνες κομποστοποίησης, δε θα  μυρίζει. Οι ίδιοι κανόνες  ισχύουν για να  μην εμφανιστούν  ποντίκια ή άλλα  ζώα, ισχύουν και  για την αποφυγή  δυσάρεστων οσμών. Η ανάδευση του  σωρού εξασφαλίζει  την απουσία δυσάρεστων  οσμών. Οι μικροοργανισμοί  που ζουν σε  συνθήκες απουσίας  οξυγόνου (αναερόβιοι) είναι αυτοί που  παράγουν τις δυσάρεστες  οσμές, ενώ αυτοί  που ζουν μόνο  παρουσία οξυγόνου (αερόβιοι) δεν μυρίζουν. Το  ανακάτεμα παρέχει  οξυγόνο σε όλο  τον όγκο του  σωρού και επιταχύνει  και τη διαδικασία  της κομποστοποίησης.

Μπορούμε να προσθέσουμε την προσωπική μας σφραγίδα στη συλλογική προσπάθεια για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

Η «Οικιακή Κομποστοποίηση» μπορεί να γίνει πολύ εύκολα στον κήπο ή το μπαλκόνι μας ….

Τα 15 λάθη της ανακύκλωσης

Καθώς η ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων κάνει σημαντικά βήματα και όλο και περισσότεροι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια να μειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών, είναι πολύ σημαντικό να αποφεύγονται ορισμένα λάθη, που ενδέχεται, αντί να λύσουν, να δημιουργήσουν προβλήματα. Εμείς συγκεντρώσαμε 15 «περίεργα υλικά» που φαίνονται κατάλληλα για ανακύκλωση, αλλά δεν είναι.

1. Σπασμένα γυαλιά. Οι γυάλινες συσκευασίες ανακυκλώνονται, αλλά τα σπασμένα γυαλιά όχι. υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού των εργαζομένων στη διαλογή. Αυτό σημαίνει ότι, αν σπάσει ένα ποτήρι ή ένα μπουκάλι, δεν το πετάμε στους μπλε κάδους, αλλά στους κοινούς.

2. Κουτιά από πίτσα, συσκευασίες έτοιμου φαγητού. Τα κουτιά της πίτσας είναι από χαρτόνι, οπότε μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι είναι ανακυκλώσιμα. Οταν τα πετάμε όμως είναι γεμάτα λάδια και λίπη. Επομένως, δημιουργούν πρόβλημα στη διαδικασία διαχωρισμού (διαμορφώνεται μια λερωμένη μάζα) και δεν ανακυκλώνονται.

3. Σακούλες βιοδιασπώμενες ή φωτοδιασπώμενες. Μοιάζουν με τις απλές πλαστικές σακούλες, αλλά δεν είναι ίδιες. Ενώ οι απλές πλαστικές σακούλες μπορούν να ανακυκλωθούν και να γίνουν πλαστικό φιλμ, οι βιοδιασπώμενες ή φωτοδιασπώμενες, που διατίθενται κυρίως από τα σούπερ μάρκετ, έχουν ημερομηνία λήξης και από ένα σημείο και μετά αρχίζουν να αποσυντίθενται. Επομένως, δεν ανακυκλώνονται.

4. Κομματάκια χαρτί. Το σύστημα των μπλε κάδων δεν μπορεί να διαχειριστεί κομμάτια χαρτιού, που είναι μικρότερα από μια σελίδα μεγέθους Α4. Αυτό σημαίνει ότι σχισμένες σελίδες, εισιτήρια και άλλα χαρτάκια δεν πρέπει να ρίχνονται στους μπλε κάδους.

5. Βρεγμένο ή λερωμένο χαρτί. Λερωμένες χαρτοπετσέτες ή κομμάτια λαδωμένου χαρτιού όχι μόνο δεν ανακυκλώνονται, αλλά αχρηστεύουν και τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα υλικά. Ακατάλληλο για ανακύκλωση είναι και το βρεγμένο χαρτί, ακόμη κι όταν στεγνώσει, γιατί οι ίνες του χαρτιού «μαζεύουν» όταν βρέχονται. Στους μπλε κάδους καλό είναι να μη ρίχνουμε χαρτί κουζίνας και χαρτί υγείας, ακόμα κι αν ειναι καθαρά.

6. Υλικά από πηλό. Αρκετά είδη καθημερινής χρήσης είναι κεραμικά, δηλαδή προέρχονται από ψημένο πηλό, όπως οι παλιές κούπες του καφέ, τις οποίες αντικαθιστούμε. Δεν πρέπει όμως να πεταχτούν στον μπλε κάδο.

7. Αφρολέξ και φελιζόλ. Και τα δύο είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα υλικά, καθώς μπορούν να πάρουν φωτιά σε οποιοδήποτε στάδιο της πορείας της ανακύκλωσης. Συνεπώς, η ρίψη τους στους μπλε κάδους δημιουργεί προβλήματα.

8. Συσκευασίες τοξικών υλικών. Πλαστικές ή μεταλλικές συσκευασίες, που περιείχαν ορυκτέλαια, αντιψυκτικά, εντομοκτόνα κ.ά., δεν πρέπει με τίποτα να ρίχνονται στους μπλε κάδους, γιατί τα κατάλοιπα των τοξικών δύσκολα απομακρύνονται.

9. Δισκάκια CD, DVD και βιντεοκασέτες. Παρότι κατασκευάζονται κατά κύριο λόγο από αλουμίνιο, τα ψηφιακά δισκάκια ή οι παλιές μας βιντεοκασέτες(περιέχουν και την ταινία, η οποία δεν ανακυκλώνεται) περιέχουν πολλές προσμείξεις, καθιστώντας αδύνατη την άμεση ανακύκλωσή τους. Αν θέλουμε να τα ανακυκλώσουμε, θα πρέπει να τα στείλουμε στην Ανακύκλωση Α.Ε., Βιομηχανική περιοχή Κομοτηνής (Τ/25310-58.100), ή να τα παραδώσουμε στην εταιρεία Eurosun (Kτίριο SANYO, 12ο χλμ. εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, Μεταμόρφωση).

10. Καλαμάκια και πλαστικά μαχαιροπίρουνα. Δεν διαχειρίζονται και δεν ανακυκλώνονται εύκολα από τα συστήματα ανακύκλωσης.

11. Πλαστικά έπιπλα. Οι μπλε κάδοι ανακύκλωσης δεν είναι κατάλληλοι για πλαστικά έπιπλα, παρά μόνο για υλικά συσκευασίας. Τα ογκώδη πλαστικά αντικείμενα, τα οποία συχνά περιέχουν και άλλα υλικά, πρέπει να κατευθύνονται στα κέντρα συγκέντρωσης ογκωδών αντικειμένων που οφείλει να διαθέτει κάθε δήμος.

12. Συρμάτινες κρεμάστρες. Οι περισσότερες έχουν και πλαστικά μέρη με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ανάμειξης των δύο υλικών. Για να μη δυσχεραίνουμε τη διαδικασία ανακύκλωσης, είτε διαχωρίζουμε το σύρμα από το πλαστικό είτε τις ρίχνουμε στους κοινούς κάδους σκουπιδιών.

13. Τηλεκάρτες. Δεν θεωρούνται συσκευασίες γι’ αυτό και δεν πρέπει να μπαίνουν στους μπλε κάδους. Η μόνη λύση είναι η επαναχρησιμοποίηση (π.χ. διακοσμητικά υλικά και παιχνίδια).

14. Καπάκια από πλαστικά μπουκάλια. Ενώ τα πλαστικά μπουκάλια είναι βασικό ανακυκλώσιμο υλικό, τα καπάκια τους ανακυκλώνονται με διαφορετικό τρόπο. Αρα πρέπει να τα αφαιρούμε και να τα πετάμε ξεχωριστά στον μπλε καδο.

15. Κουτιά χυμών. Υπάρχουν ορισμένα κουτιά χυμών που δεν ανακυκλώνονται, λόγω του συνδυασμού πλαστικού και χαρτονιού. Πριν το πετάξουμε στον μπλε κάδο, πρέπει να ελέγξουμε αν φέρει την ειδική σήμανση καταλληλότητας για ανακύκλωση.

Δεν ξεχνάμε.

1. Να διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά συσκευασίας από τα υπόλοιπα απορρίμματα.

2. Να αδειάζουμε εντελώς τις συσκευασίες από τα υπολείμματα και, αν χρειάζεται, να τις ξεπλένουμε.

3. Να διπλώνουμε/ συμπιέζουμε τα χαρτοκιβώτια.

4. Δεν πετάμε στον κάδο τα υλικά συσκευασίας μέσα σε δεμένες σακούλες, αλλά τα ρίχνουμε χύμα.

5. Δεν πετάμε ποτέ κοινά σκουπίδια στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.

6. Κλείνουμε τους κάδους, για να προστατεύσουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά από τη βροχή.

Η ανακύκλωση στο Δήμο μας ξεκινά!

Θα αρχίσει  από την ΔΕΥΤΕΡΑ  9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 η ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, αλουμινίου, λευκοσιδήρου και πλαστικού.

ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ, ΟΙ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ:

ΣΤΟ  ΑΛΙΒΕΡΙ                 35

ΣΤΗΝ ΚΥΜΗ                   25

ΣΤΙΣ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ            10

ΣΤΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙ               10

ΣΤΑ ΚΡΙΕΖΑ                    10

Η ανυπαρξία  χρηματοδοτήσεων από την Πολιτεία και την Εταιρεία Ανακύκλωσης  μας αναγκάζει  με δικά μας  μέσα, (οχήματα-κάδους- ενημέρωση-μεταφορές), να ξεκινήσουμε  την ανακύκλωση πιλοτικά  στις 5 πρωτεύουσες  των Δημοτικών Ενοτήτων με προοπτικές επέκτασης σε όλο  το Δήμο  αργότερα.

Αναλάβαμε  την πρωτοβουλία  να ξεκινήσουμε, χωρίς  χρηματοδότηση (παρά το ότι  θεσμικά  ήταν  επιβεβλημένη και η κρατική  συμμετοχή αλλά και της Εταιρείας Ανακύκλωσης) διότι  κρίθηκε ότι δεν  υπάρχουν  περιθώρια για άλλη  καθυστέρηση σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα.

Πρέπει  όλοι να καταλάβουμε  πόσο σημαντική  είναι  η ανακύκλωση των προϊόντων, αν θέλουμε  να διατηρήσουμε το περιβάλλον καθαρό. Κάθε  ένας μεμονωμένα και όλοι μαζί οφείλουμε  να συμβάλλουμε  ενεργά  στην προσπάθεια  αυτή.

Με λίγη καλή θέληση και με ομαδική  προσπάθεια  η ανακύκλωση  θα πρέπει να γίνει  πραγματικότητα και στο Δήμο μας, απαραίτητο μέρος  της καθημερινής  ζωής του κάθε πολίτη.

Ολοι  είμαστε  υπεύθυνοι  στο πρόβλημα  των απορριμμάτων αλλά  μπορούμε  να γίνουμε  συμμέτοχοι στη λύση  τους, στηρίζοντας καταρχήν  τα προγράμματα  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.

Σούπερ μάρκετ  και εμπορικά  καταστήματα  καλούνται  να μη      ρίχνουν  τα χαρτόκουτα  στους  μπλε  κάδους σε αυτή  την πρώτη  φάση  της εφαρμογής της ανακύκλωσης. Μπορούν  να τα συμπιέζουν και να επικοινωνούν  με το Δήμο  για το πότε  θα γίνεται  η περισυλλογή τους.