Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Ψήφισμα για το θάνατο του πρώην Δημάρχου Λάζαρου Χρυσοστάλη

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                            Αλιβέρι 9-9-11

ΔΗΜΟΣ  ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ                           Αριθ. Πρωτ.24912

Αριθ. Απόφ.:   298 / 2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό   24 / 2011 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: « Ψήφισμα για το θάνατο του πρώην Δημάρχου Λάζαρου Χρυσοστάλη»

Σήμερα την 8 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλιβερίου, ύστερα από την με αριθ. 24841/8-9-2011 πρόσκληση του Προέδρου Άγγελου Ποθητάκη, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό  νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού άρθρου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ήταν παρόντα :

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ποθητάκης Άγγελος
 
 1. Ρήγας Μιχαήλ
 
 1. Μπότης Νικόλαος
 2. Παππάς Βασίλειος
 
 1. Μάγειρας Δημήτριος
 
 1. Μπάτσα Αρετή
 2. Κιούσης Νικόλαος
 3. Πάφρας Αργύρης
 
 1. Χριστόπουλος Βασίλειος
 2. Βλάχος Αναστάσιος
 
 1. Λαθουράς Μιχαήλ
 2. Κόκκος Γεώργιος
 
 1. Κουϊμιτζή-Στάμου Αικατερίνη
 
 1. Βαρλάμος Ιωάννης
 
 1. Καραγιάννη Θεοδώρα
 
 1. Ντόβολης Βασίλειος
 
 1. Στουπή Ελένη
 
 1. Καδδίτη-Κατσίκα Ιωάννα
 
 1. Παπαϊωάννου Ιωάννης
 
 1. Σκουλαρίκης Κων/νος
 
 1. Σκεμπές Ιωάννης
 
 1. Μπενάκης Ιωάννης
 
 1. Βαρδακώστας Θεόδωρος
 2. Καράπα Αικατερίνη
 
 1. Κούκης Ιωάννης
 
 1. Φραγκούλης Δημήτριος
 
 1. Μπάνος Νικόλαος
 
 1. Χουλιαράς Ευάγγελος
 
 1. Σιαγιάννης Ιωάννης
 2. Λύκος Στέφανος
 
 1. Κότσαρης Γεώργιος
 2. Μιχαήλ Κων/νος
 

      Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Δήμαρχος, που απουσιάζει σε  προγραμματισμένο ταξίδι στη Κρήτη, και ο οποίος σε τηλεφωνική επικοινωνία του  εξέφρασε την λύπη του γιατί δεν προλαβαίνει να παραστεί στην κηδεία, ζήτησε να διαβιβαστούν  τα προσωπικά θερμά συλλυπητήρια του στην οικογένεια του εκλιπόντος και έδωσε τις κατάλληλες κατευθύνσεις για την σύνταξη της εισήγησης που ακολουθεί.

Πληροφορηθήκαμε την απώλεια του εκλεκτού συμπολίτη μας Λάζαρου Χρυσοστάλη. Ο Λάζαρος Χρυσοστάλης υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση την δωδεκαετία 1978-1990, διετέλεσε τελευταίος Κοινοτάρχης και πρώτος Δήμαρχος Αλιβερίου. Οι συνεχόμενες επανεκλογές του αποδεικνύουν την αναγνώριση και την επιβράβευση που έτυχε το έργο του από τους συμπολίτες του. Γόνος ιστορικής οικογένειας του Αλιβερίου, με συνεχή ανάμιξη στα κοινά από την εποχή της ίδρυσης του Ελληνικού Κράτους, είχε από την νεότητα του, ενεργή συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα τόσον από την οικογενειακή καταβολή όσο και από προσωπική παρόρμηση. Η πρώτη ενασχόληση του με τις κοινοτικές εκλογές, το 1978, συνέπεσε με την περίοδο που η τοπική αυτοδιοίκηση διεκδικούσε ένα αναβαθμισμένο   ρόλο στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Η ενασχόληση ατόμων,  με την προσωπικότητα και τα εφόδια του Λάζαρου Χρυσοστάλη, πραγματικά συντέλεσαν στην   αναμόρφωση του θεσμού. Πρόσθετα, η άψογη διαχείριση, σε όλη την διάρκεια της θητείας του, των οικονομικών στοιχείων της Κοινότητας και του Δήμου, αποτελεί σημείο αναφοράς και έχει ανάγκη μίμησης, ιδιαίτερα στις σημερινές εποχές, όπου η διαφάνεια και η εντιμότητα κατάντησε να είναι  ζητούμενο. Θα τον θυμόμαστε πάντοτε, σαν ένα άνθρωπο μειλίχιο, με χιούμορ, συμβιβαστικό στις σχέσεις με τους συμπολίτες του, ασυμβίβαστο υποστηρικτή των δικαίων της πόλης του,  έντιμο και καλοκάγαθο, με διάθεση προσφοράς και  αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των κοινών.  Σαν ελάχιστο φόρο τιμής στην μακροχρόνια προσφορά του και συμμετοχή στο πόνο που έπληξε την οικογένεια του, προτείνεται

1.- Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια του σώματος στην οικογένεια του,

2.- Να γίνει η κηδεία του με δημοτική δαπάνη

3.- Να παραχωρηθεί τάφος στο Κοιμητήριο του Αλιβερίου,

4.- Να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό του,

5.- Να παραστεί αντιπροσωπεία του σώματος  στην κηδεία στην οποία θα συμμετέχουν οι αντιδήμαρχοι όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου

Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση,  ομόφωνα αποδέχεται την εισήγηση του Δημάρχου και αποφασίζει:

1.- Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια του σώματος στην οικογένεια του,

2.- Να γίνει η κηδεία του με δημοτική δαπάνη

3.- Να παραχωρηθεί τάφος στο Κοιμητήριο του Αλιβερίου,

4.- Να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό του,

5.- Να παραστεί αντιπροσωπεία του σώματος  στην κηδεία στην οποία θα συμμετέχουν οι αντιδήμαρχοι όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Γι΄αυτό γράφτηκε και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.

Ο Πρόεδρος                                                           Τα μέλη

ΤΥ Υπογραφή                                                     ΤΥ Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο  Πρόεδρος

Άγγελος Ποθητάκης